Nieuw kabinet, tijd voor een nieuwe hypotheek?

Eindelijk is er een nieuw kabinet en worden de plannen voor de komende regeerperiode duidelijk. Een interessant onderwerp bij een kabinetsformatie is altijd de hypotheek. Jouw hypotheek is waarschijnlijk afgesloten voor een veel langere periode dan een regeerperiode en ingegaan op een moment dat de plannen van de regering er anders uit zagen. Daarnaast kan je eigen toekomstvisie er ook anders uit zijn gaan zien. Deel 1, aflossingsvrije hypotheken.

Als we kijken naar hypotheken komen de volgende vragen regelmatig aan de orde:

Om te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn zal ik regelmatig in mijn blogs voorbeelden uit mijn adviespraktijk beschrijven.

Deel 1, aflossingsvrije hypotheken

Voorbeeld 1

Een klant met een aflossingsvrije hypotheek wil weten wat de gevolgen voor hem zijn aan het einde van de looptijd van zijn hypotheek. De hypotheek is in 1999 afgesloten met een looptijd van dertig jaar. Over twaalf jaar is het zover en weer twee jaar later gaat mijn klant met pensioen. Als de regels niet veranderen is zijn pensioeninkomen toereikend om een nieuwe hypotheek af te sluiten met de hoogte van zijn huidige aflossingsvrije hypotheek. De renteaftrek is voor hem in 2031 verdwenen maar ook zonder belastingvoordeel zijn de maandlasten prima op te brengen.

Hij hoeft nu niets te doen maar als ik doorvraag blijkt hij ook veel spaargeld te hebben waar vrijwel geen rente over ontvangen wordt en wel belasting over betaald moet worden. Ik adviseer hem om het maximale bedrag dat hij boetevrij mag aflossen per jaar af te lossen op zijn hypotheek. Voordat hij dan met pensioen gaat heeft hij geen hypotheek meer en loopt hij dus ook geen risico meer dat, bijvoorbeeld door veranderende regelgeving of een hogere rente, over twaalf jaar er geen hypotheek meer aan hem wordt verstrekt met alle gevolgen vandien. Helaas wordt de wet Hillen, waarbij je geen eigenwoningforfait betaalt als je geen hypotheek hebt, langzaam afgeschaft. Waarschijnlijk gaat dat trapsgewijs over een periode van 30 jaar. Dat is een beter vooruitzicht dan geen hypotheek meer kunnen krijgen en dus gedwongen worden om je huis te verkopen.

Voorbeeld 2

Een andere klant heeft een aflossingsvrije hypotheek bij Westland Utrecht. Deze bank verstrekt geen nieuwe hypotheken meer. Over twee jaar gaat hij met pensioen en over vijf jaar is het einde van de looptijd van de hypotheek. Het pensioeninkomen is laag maar voldoende om met de huidige rente zijn hypotheek te betalen. Hij wil niet meer verhuizen en oud worden in zijn huidige woning. Om te voorkomen dat mijn klant over vijf jaar gedwongen zijn huis moet verkopen omdat hij dan geen nieuwe hypotheek meer krijgt heb ik voor hem een nieuwe hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar en een looptijd van dertig jaar afgesloten. We hebben meteen geld voor een badkamer op de begane grond meegefinancierd.

Net als je auto heeft jouw hypotheek periodiek onderhoud nodig. Regels en toekomstverwachtingen wijzigen in de dertig jaar dat je hypotheek loopt. Wil je weten of jouw hypotheek nog past bij je huidige situatie? Neem dan contact met mij op. Als wij een afspraak maken is het intakegesprek voor mijn rekening.

Hajo de Vries
Financieel Planner