renteaftrek

Nieuw kabinet, tijd voor een nieuwe hypotheek?

Eindelijk is er een nieuw kabinet. De plannen voor de komende regeerperiode zijn duidelijk. Een interessant onderwerp bij een kabinetsformatie is altijd de hypotheek. Jouw hypotheek is waarschijnlijk afgesloten voor een veel langere periode dan een regeerperiode. De hypotheek is waarschijnlijk ingegaan op een moment dat de plannen van de regering er anders uit zagen. Daarnaast ziet je eigen toekomstvisie er misschien ook anders uit. Deel 2, renteaftrek.

Met betrekking tot hypotheken komen de volgende vragen regelmatig aan de orde:

en in de komende blogs:

Deel 2, beperking van de renteaftrek

Ik begon met adviseren in de jaren 90. De hypotheekrente was nog voor een onbeperkt aantal jaren aftrekbaar. Het maakte ook niet uit waar je het geld van een hypotheek aan uitgaf. Mensen kochten auto’s, boten of aandelen en konden de rente over de lening aftrekken. De mogelijkheden om nu nog rente af te trekken zijn veel beperkter. Die beperking wordt de komende jaren verder aangescherpt.

Hieronder de veranderingen vanaf het moment van het invoeren van de renteaftrek

Tot 2000

 • 1893, wet Vermogensbelasting 1892, het huurwaardeforfait werd ingevoerd, later eigenwoningforfait. Mensen met een eigen woning gingen hiervoor belasting betalen. Omdat veel mensen dit niet konden opbrengen werd een compensatie bedacht, de renteaftrek.
 • 1973, verhoging van het huurwaardeforfait.
 • 1997, renteaftrek geldt alleen voor kosten voor woningen, ook voor vakantiewoningen.

Vanaf 2000

 • 2001, renteaftrek geldt alleen nog over de lening voor de eerste woning. Hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar voor nieuwe hypotheken. Bij lopende hypotheken is dat tot 2031.
 • 2004, invoering bijleenregeling. Het is verplicht om bij verkoop de overwaarde in het volgende huis te stoppen. Wordt er meer geleend, dan geldt over dit stukje geen renteaftrek.
 • 2005, wet Hillen wordt ingevoerd. Het eigenwoningforfait is nooit hoger dan de renteaftrek. Als er geen hypotheek is hoef je geen belasting te betalen.
 • 2010, het eigenwoningforfait voor huizen boven 1 miljoen euro wordt extra hoog.
 • 2011, de gedragscode wordt ingevoerd. De totale hypotheek mag nog maar maximaal 110% van de koopprijs zijn. Dat was daarvoor 130%. Het aflossingsvrije deel wordt maximaal 50% van de waarde van de woning. Daarvoor kon 100% aflossingsvrij verstrekt worden.
 • 2013, voor nieuwe hypotheken is de rente alleen aftrekbaar als de hele lening binnen 30 jaar wordt afgelost in jaarlijkse termijnen. Hierdoor verdwijnen de (bank)spaarhypotheek, beleggingshypotheek en de aflossingsvrije hypotheek.  Het meenemen van de kosten in een hypotheek wordt afgebouwd van maximaal 5% in 2013 naar 0% in 2018.
 • 2014, beperking van de renteaftrek met 0,5% per jaar van 52% naar 42%. De studiefinanciering wordt als schuld meegenomen.
 • 2018, maximale hypotheek is 100% van de waarde van de woning. Alle kosten en overdrachtsbelasting moeten uit eigen middelen worden betaald.
 • 2020 de renteaftrek wordt in stapjes verlaagd naar 36,9% in 2023. De wet Hillen wordt in stapjes afgebouwd tot 2050. Hierdoor gaan huiseigenaren zonder hypotheek weer eigenwoningforfait betalen.

Uit mijn adviespraktijk

Vorig jaar kwam een stel bij mij met de vraag wanneer ze konden stoppen met werken. Ze waren allebei 62 jaar, vonden dat ze hun werk lang genoeg hadden gedaan en wilden niet doorwerken to 67 jaar. Ik heb alles geïnventariseerd en een plan gemaakt waardoor ze konden stoppen op 64 jarige leeftijd. Dat is drie jaar eerder dan dat ze AOW krijgen. Ze waren erg blij met deze uitkomst.

Met de huidige beperkingen zou het wel eens kunnen zijn dat voor dit stel stoppen met werken op 64 jarige leeftijd er niet meer in zit. Binnenkort zit ik weer bij ze aan tafel om de gevolgen van de plannen van de regering door te rekenen in het plan van vorig jaar. Zoals je kunt zien in het bovenstaande overzicht zijn er de laatste jaren veel beperkingen geweest voor de renteaftrek en worden maatregelen binnen een paar jaar weer aangescherpt. Alleen al vanwege de veranderende wet- en regelgeving hebben financiële plannen regelmatig onderhoud nodig.

Wil je weten wat de gevolgen van de bespreking van de renteaftrek voor jou zijn?  Neem dan contact met mij op. Als wij een afspraak maken is het intakegesprek voor mijn rekening.

 Hajo de Vries
Financieel Planner